SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Skal den kriminelle lavalder sænkes?
april 15th, 2009 by Iven Gilmore

Den kriminelle lavalder, der er en aldersmæssig grænse for hvornår man pådrager sig et strafferetligt ansvar, er i Danmark 15 år. Den nuværende grænse blev indført i 1905.

Den kriminelle lavalder betyder, at børn under 15 år ikke kan idømmes straf for en forbrydelse, uanset hvor grov den måtte være. Med straf forstås også betinget dom, bøde eller tiltalefrafald. Begrundelsen for den kriminelle lavalder er typisk børns manglende modenhed og mangel på forståelse for konsekvenserne af deres handlinger eller at ubetinget frihedsberøvende straf kan have skadelige virkninger på et barn. Kriminelle under 15 år bliver i stedet anbragt i en institution, evt. uden samtykke fra barnet og dets forældre.

Læs artiklen her…


Leave a Reply

http://gilmore.dk/?p=369You must be logged in to post a comment.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© copyright Iven Gilmore