SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
A pretty young lady called Jane…
nov 27th, 2009 by Iven Gilmore

Skal den kriminelle lavalder sænkes?
apr 15th, 2009 by Iven Gilmore

Den kriminelle lavalder, der er en aldersmæssig grænse for hvornår man pådrager sig et strafferetligt ansvar, er i Danmark 15 år. Den nuværende grænse blev indført i 1905.

Den kriminelle lavalder betyder, at børn under 15 år ikke kan idømmes straf for en forbrydelse, uanset hvor grov den måtte være. Med straf forstås også betinget dom, bøde eller tiltalefrafald. Begrundelsen for den kriminelle lavalder er typisk børns manglende modenhed og mangel på forståelse for konsekvenserne af deres handlinger eller at ubetinget frihedsberøvende straf kan have skadelige virkninger på et barn. Kriminelle under 15 år bliver i stedet anbragt i en institution, evt. uden samtykke fra barnet og dets forældre.

Læs artiklen her…

Nissan “Best dunk” competition…
apr 8th, 2009 by Iven Gilmore

Nissan are running a “Best Dunk” competition on YouTube, OK it says in the fine print that it’s supposed to be basketball, but I couldn’t resist it…

http://www.youtube.com/slamdunk

Intel får smæk af skattefar…
apr 7th, 2009 by Iven Gilmore


Læs artiklen her…

Tusinder skal graves op pga metro-byggeri
apr 5th, 2009 by Iven Gilmore


Læs historien her…

Side 9 & politiet…
apr 1st, 2009 by Iven Gilmore

Læs artiklen her

Muslimsk kvinde nægtes adgang til bussen fordi hun er “maskeret”
mar 31st, 2009 by Iven Gilmore

Der er også andre som snydes for busture… Læs artiklen her.

Give Blood
mar 31st, 2009 by Iven Gilmore

MTV short
mar 31st, 2009 by Iven Gilmore

Diver down
mar 31st, 2009 by Iven Gilmore

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© copyright Iven Gilmore